Szkolenia

Wiedza, która zapewnia nasze standardy jakości

W naszym centrum szkoleniowo - serwisowym w Neunkirchen szkolimy i certyfikujemy naszych partnerów i zewnętrzne zespoły serwisowe, aby zapewnić maksymalne wsparcie dla sprawnego uruchomienia, podłączenia do sieci i bezpiecznej operacji instalacji we wszystkich lokalizacjach. Pracownicy serwisu są tu również szkoleni w zakresie kursów specjalistycznych, aby zawsze byli na bieżąco z najnowszymi technologiami.

Cała wiedza niezbędna do obsługi i konserwacji elektorwni wiatrowych Vensys jest przekazywana w naszym centrum szkoleniowo-serwisowym. Praktyczny transfer naszego know-how do pracowników licencjobiorców jest również procesem ciągłym. Gwarantuje to wysoką jakość usług i wsparcie techniczne oraz długotrwałą ekonomiczną eksploatację instalacji.

Programy szkoleniowe

Oprócz podstawowych kursów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa pracy zgodnych z międzynarodowymi standardami oraz kompleksowych szkoleń w zakresie konserwacji i naprawy  szkolimy naszych pracowników w zakresie  budowy mechanicznej oraz elektrycznej różnych serii turbin wiatrowych VENSYS.

Indywidualnie opracowane pakiety szkoleniowe, również dla różnych typów instalacji lub komponentów istotnych z punktu widzenia konserwacji, są oferowane w programach szkoleniowych w zależności od potrzeb. Istotna dla szkolenia jest również praktyczna symulacja możliwych błędów w celu rzetelnej diagnozy w przypadku awarii i szybkiego, skutecznego rozwiązywania problemów.