LTSA

Przyjazny dla klienta pakiet all-inclusive

Nasza długoterminowa umowa serwisowa obejmuje stałą kontrolę eksploatacyjną, wszystkie przeglądy, konserwacje i naprawy. Zapewnia to maksymalną optymalizację kosztów i wysokie bezpieczeństwo inwestycji.

Umowa LTSA (Long Term Service Agreement) obejmuje wszystkie koszty utrzymania, napraw i dostaw części zamiennych oraz zawiera daleko idącą gwarancję dostępności. Dzięki profilaktycznej i zgodnej z wytycznymi konserwacji, VENSYS może zaoferować gwarancję dostępności do 97% rocznie.