Technologia

Pięć kluczowych cech

Maksymalna wydajność

Technologia VENSYS jest zgodna z ideą generowania jak największej ilości energii przy minimalnych stratach. Cechą charakterystyczną jest wyraźnie większa sprawność z wyższą produktywnością oraz wyższa rentowność dzięki maksymalnej dostępności.

Mniej elementów. Elementy niewymagające konserwacji

VENSYS radykalnie uproszcza turbiny wiatrowe. Kilka elementów zostało konsekwentnie udoskonalonych pod względem wydajności, żywotności i zużywalności. Korzyściom wynikającym z ograniczenia kosztów produkcji, montażu i eksploatacji towarzyszy zwiększenie jakości.