Rodzina firm VENSYS

Silny sojusz

Zintegrowane rozwiązania o wysokiej wartości dodanej

Nasze firmy łączą w sobie wszystkie umiejętności potrzebne do dostarczania elektrowni wiatrowych. Spółki zależne uzupełniają naszą podstawową ofertę w zakresie lokalnych rozwiązań, właściwych dla danego projektu. Fachowa wiedza wielu specjalistów jest wykorzystywana w turbinach wiatrowych, które są zoptymalizowane na całym świecie dzięki naszemu elastycznemu podejściu
Do dalszego rozwoju komponentów elektrowni, VENSYS wykorzystuje rosnący zakres produkcji własnej. Umożliwia to płynną adaptację urządzeń na poziomie zarządzania projektem oraz zorientowanie na klienta, jak również rozwój przyszłościowych rozwiązań hybrydowych.

Korzyści w ramach całego łańcucha dostaw

W całym łańcuchu dostaw i  cyklu życia instalacji mamy wpływ na wysoką jakość, niezawodną dostępność i wysoką efektywność ekonomiczną naszych projektów. Nasza własna produkcja zwiększa bezpieczeństwo dostaw. Decydującą zaletą dla naszych klientów jest bezproblemowe współdziałanie wszystkich komponentów serwisowych - od planowania i uruchamiania w oparciu o potrzeby po niezawodny serwis  - wszystko z jednej ręki.

VENSYS Energy AG

Inkubator ekspertów energetyki wiatrowej

Gwarancja jakości i solidności

VENSYS Energy AG  jest główną siedzibą i centralą grupy przedsiębiorstw VENSYS.

Zarówno dla właścicieli, jak i dla operatorów jest gwarantem solidności i stabilności finansowej. VENSYS Energy AG, jako trzon grupy przedsiębiorstw kierowanej przez inżynierów, jest odpowiedzialny za rozwój turbin wiatrowych gwarantując przy tym ich wysoką jakość. Jednocześnie jest to centrum rozwoju i kompetencji dla sieci licencjobiorców, gdzie decyduje się o wysokim standardzie technologii VENSYS na całym świecie.

VENSYS Elektrotechnik

Ekspert ds. kompleksowych rozwiązań energetycznych

Źródło wiedzy z zakresu energoelektroniki

Jako drugi filar kompetencji grupy VENSYS, nasza spółka-córka od 2008 roku projektuje i produkuje Pitch Systemy do regulacji ustawienia łopat wirnika oraz komponenty do podłączenia do sieci i sterowania turbinami wiatrowymi. Głównymi produktami są parametryzowane przetwornice częstotliwości, które elastycznie dostosowują się do wszystkich wytycznych i wymagań różnych sieci elektro-energetycznych. Dodatkowo dostępne są inteligentne systemy magazynowania energii z funkcją zarządzania oraz możliwością podłączenia kilku różnych źródeł energii.

Solidniejszy, bezpieczniejszy, mocniejszy

Wszystkie produkty są skalowalne w zależności od projektu i sprawdzone nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych i słabo rozwiniętej infrastrukturze. Mają one decydujący wpływ na bezpieczeństwo, żywotność i wysoką wydajność naszych instalacji. Ich modułowa budowa czyni je ekonomicznymi i bardzo łatwymi w utrzymaniu. Ogólnoświatowe wsparcie zapewnia wysoką jakość Made in Germany.

> Więcej o VENSYS Elektrotechnik

E-Blades Technology

Perfekcyjne łopaty wirnika

Jakość i niezawodność dostaw

Wraz z powstaniem E-Blades Technology, VENSYS rozpoczyna własną produkcję i rozwój łopat wirnika, optymalizując uzysk energii. Dzięki własnej produkcji VENSYS staje się niezależny. Produkcja łopat wirnika gwarantuje naszym klientom wysoką jakość, typową dla VENSYS i wspiera szybką, terminową dostawę kompletów łopat - jest to zaleta na rynku charakteryzującym się długimi czasami realizacji zamówień.
Nasze własne moce produkcyjne otwierają również drogę możliwości do udoskonalenia wydajności łopat wirników, które mają decydujące znaczenie w zakresie produktywności turbiny wiatrowej.

Optymalizacja łopat wirnika w celu zwiększenia ich wydajności

W coraz większym stopniu koncentrujemy nasz potencjał innowacyjny na udoskonalaniu profilu i pozycji łopat wirnika. Dostosowując do technologii VENSYS, optymalizujemy aerodynamikę, właściwości materiałów i standardy jakościowe w procesie produkcji. Naszym celem jest produkcja trwałych wirników dla wysokich wymagań klasy wielo-megawatowej.

VENSYS Polska

Wszechstronne usługi dla wschodnich Niemiec i Europy Wschodniej

Zarządzanie projektem zorientowane na klienta

Kompleksowy serwis dla gmin i właścicieli farm wiatrowych na wschodzie Niemiec i w Europie Wschodniej - to zadanie naszego oddziału w Polsce. Koncentrujemy się tam na sprzedaży, wsparciu i lokalnym serwisie dla rozwiązań zorientowanych na klienta. Jesteśmy aktywni m.in. w krajach bałtyckich, na Białorusi i Ukrainie.

Elektrownie wiatrowe VENSYS są budowane zgodnie z lokalnymi wymogami i intensywnie wspierane przez nasze zespoły. Konserwacja, serwis i szkolenia są przeprowadzane w ścisłym kontakcie z lokalnymi operatorami.
Elektrownie wiatrowe są produkowane w Niemczech - ze wszystkimi zaletami wysokiej jakości inżynierskiej produkcji, w małych seriach.

Profesjonalna inżynieria

VENSYS Polska jako regionalny punkt kontaktowy i kompetentny łącznik do kompleksowych usług inżynieryjnych w naszej siedzibie, wspiera małe i duże farmy wiatrowe, rozwiązania dostawy energii dla potrzeb własnych przemysłu i handlu oraz zaopatrzenia obszarów wiejskich - i zainteresowanych podmiotów komunalnych.

VENSYS Inc. USA

Nasze centrum kompetencji w Ameryce Północnej

Siła wiatru „szyta“ na miarę

Vensys Inc. z siedzibą w Rhode Island wraz z zatrudnionymi obecnie 10 pracownikami tworzy bazę sprzedaży i serwisu dla projektów związanych z energią wiatrową w USA i Kanadzie. Zajmuje się sprzedażą, montażem i obsługą turbin wiatrowych VENSYS oraz oferuje wszechstronny serwis z indywidualnym zarządzaniem projektem dla lokalnych inwestorów. W ten sposób nasza spółka-córka wyróżniła się jako atrakcyjny partner przy budowie małych farm wiatrowych i pojedynczych turbin dla dostawy energii do potrzeb własnych, rolników i firm. Doradza i wspiera społeczności w rozwijaniu niezależnego zaopatrzenia w energię elektryczną o długoterminowej wartości dodanej dla obywateli i społeczności.  

Skala społeczna i rozwiązania zintegrowane

Na bazie naszych turbin wiatrowych VENSYS opracowujemy rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb, w tym podłączenie z infrastrukturą sieci elektro-energetycznej czy z bezpośrednimi punkami poboru energii takimi jak maszyny, pompy czy elektryczne stacje ładowania. Wysokiej jakości turbiny produkowane w głównej fabryce w Niemczech, sprostają w razie potrzeby wszelkim niezbędnym lokalnym kryteriom.