Generator

Technologia 1

Napęd bezpośredni - wszystkie zalety maszyn bez przekładni

Opracowane przez VENSYS turbiny wiatrowe pracują bez wymagających konserwacji i podatnych na zużycie przekładni. Oszczędzają one zastosowania skomplikowanych technologii i wymagają mniej szkodliwych dla środowiska środków smarnych i płynów eksploatacyjnych niż konwencjonalne przekładnie. Bezpieczna i ekonomiczna eksploatacja idą ze sobą w parze.

VENSYS łączy w sobie zalety technologii bezprzekładniowej z koncepcją generatora maszyny synchronicznej wzbudzanej magnesami trwałymi. Prędkość obrotowa rotora przenoszona jest bezpośrednio na generator wielobiegunowy - bez strat do wzbudzenia. Bezprzekładniowa technologia VENSYS, dzięki swojej konstrukcji, zapewnia wysoką wydajność energetyczną i wysokie zyski.

Wysoka wydajność przy niskiej masie gondoli

Turbiny wiatrowe VENSYS wyposażone są w bezpośrednio napędzany generator synchroniczny z magnesem trwałym wzbudzanym synchronicznie. Wysokiej jakości magnesy trwałe są przymocowane do zewnętrznej powłoki wirnika. Zmniejsza to straty ciepła w generatorze i umożliwia proste i efektywne chłodzenie.

Zewnętrzny kształt wirnika zapewnia kompaktową konstrukcję i maksymalne wykorzystanie objętości gondoli. Na zminimalizowanej powierzchni osiągnięto maksymalną średnicę generatora – co w dalszym ciągu przekłada się na większą rentowność technologii VENSYS.