Technologia magnesów trwałych

Wysoki współczynnik sprawności = większy zysk

VENSYS umożliwia wykorzystanie w technice energii wiatrowej technologii magnesów trwałych, jaka używana jest również w napędach elektrycznych w żegludze wodnej i w pojazdach elektrycznych. Turbiny VENSYS wyposażone są w napędzany bezpośrednio generator synchroniczny wzbudzany magnesami trwałymi umieszczonymi na zewnętrznym płaszczu wirnika – prosto i innowacyjnie.

Brak strat wzbudzenia = jeszcze więcej energii

W przypadku technologii magnesów trwałych, w przeciwieństwie do wzbudzenia elektrycznego, nie powstają żadne dodatkowe straty wzbudzenia. W elektrowniach wiatrowych VENSYS zaoszczędzona moc wykorzystywana do wzbudzenia generatora jest w pełni dostępna jako dodatkowy uzysk energii. Jest to korzystne zwłaszcza w zakresie obciążenia częściowego i zmniejsza ilość ciepła wytwarzanego w generatorze. Ponadto moc wzbudzająca nie musi być przenoszona przez pierścienie ślizgowe (slip ring).


 

Permanent magnet generator

The working principle of a permanent magnet generator - simplified presentation: Permanent magnets fixed alternately to the (external) rotor rotate around a stator (here with three windings). All VENSYS wind turbines are constructed according to this basic principle.zoom